Årsmelding

Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2020

Styret i 2020 har bestått av:
Styreformann, tegneren Eivind Gulliksen
Styremedlem, tegneren Magnhild Winsnes
Styremedlem, tegneren Akin Duzakin

Varamedlemmer: Christian Bloom og Ella Okstad.

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst. Stipendene tildeles illustratører og tegnere, Tegnerforbundet og foreningens tidsskrift NUMER, samt relevante arrangementer fondets styre ønsker å støtte.

Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend og støtte. Det har i løpet av 2020 vært avholdt 1 årsmøte, 2 styremøter med påfølgende stipendbehandlinger, delvis digitalt, samt elektronisk kommunikasjon mellom sekretær og styret. Det ble behandlet 168 søknader om stipend og støtte i 2020.
Styret behandlet søknadene fra Tegnerforbundet og NUMER om driftsstøtte for 2021, og
driftsstøtten til Tegnerforbundet ble innvilget på kr. 1.120.000,- og tidsskriftet «NUMER på kr. 700.000,-. Tilsammen får Tegnerforbundet og NUMER et tilskudd på kr. 1.850.000,- i 2021.
Tegnerforbundet søkte om ekstra støtte på kr. 30.000,- til digital formidling i forbindelse med utstillingen «Tegnerforbundets utvalgte bildebøker 2020» som er en utstilling i Tegnerforbundet galleri fra januar til mars 2021, støtten ble innvilget.

Fondet fikk overført kr. 4.225.896,- i Bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2020, halve beløpet ble utbetalt i mars og andre halvpart i oktober 2020.

Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr 2.080.000,- i Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Bolognastipend i løpet av 2020. Det ble tildelt 59 Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og 5 Bolognastipend. Det ser ikke ut til at det blir barnebokmesse i Bologna i 2021 pga covid-19, så de som har fått tildelt stipend har blitt informert om at de er fristilt til å bruke stipendet på digitale arrangementer, lignende messer i Norge eller relevante prosjekter.

Lønn og feriepenger til sekretær utgjorde kr 115.171,-
Honorar til styret utgjorde kr 44.700,-.
Regnskapskostnader inklusive mva utgjorde kr 32.562,-.
Revisjonskostnader inklusive mva utgjorde kr 26.500,-.
Andre administrasjonskostnader var på kr 5.968,40,- (porto, kontorrekvisita, bankgebyr, leie dataprogram i regnskapsfirmaet Athene AS).

Regnskapet er ført av Athene AS, og blir gjennomgått av revisjonsselskapet ABC revisjon AS i Tønsberg.

Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Merete Strandli i 2020.
16.02.2021

Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2019

Styret i 2019 har bestått av:
Styreformann, tegneren Øyvind Torseter
Styremedlem, tegneren Magnhild Winsnes
Styremedlem, tegneren Eivind Gulliksen

Varamedlemmer: Christian Bloom og Ella Okstad.

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst. Stipendene tildeles illustratører og tegnere, Tegnerforbundet og foreningens tidsskrift NUMER, samt relevante arrangementer fondet styre ønsker å støtte.

Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend og støtte. Det har i løpet av 2019 vært avholdt 1 årsmøte, 2 styremøter med påfølgende stipendbehandlinger, samt elektronisk kommunikasjon mellom sekretær og styret. Det ble behandlet 199 søknader om stipend og støtte i 2019, samt søknad om driftsstøtte fra Tegnerforbundet og NUMER for 2020.
Tegnerforbundet søkte også om ekstra utstillingsstøtte på kr. 30.000,- til Steffen Kvernelands utstilling i Tegnerforbundet galleri i juni-juli 2019, støtten ble innvilget.
I årsmøtet 11.02.19 ble det vedtatt at Tegnerforbundet og NUMER kan forenkle søknadene om driftsstøtte fra Norsk Illustrasjonsfond.

Fondet fikk overført kr. 4.110.539,- i bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2019, halve beløpet ble utbetalt i mars og andre halvpart i september i 2019. Regnskapet viser et overskudd på kr. 334.591,-. Renteinntekter utgjorde kr. 9.136,-.

Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr 2.165.000,- i Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend i løpet av 2019. Det ble utdelt 40 Arbeidsstipend/
Prosjektstøtte, 4 Reise/studiestipend og 9 Bolognastipend.

Driftsstøtten til Tegnerforbundet var på kr. 1.070.000,- og tidsskriftet «NUMER fikk driftsstøtte på kr. 685.000,-. Tilsammen har Tegnerforbundet og NUMER fått tilskudd på
kr. 1.755.000,- i 2019.

Lønn til sekretær og feriepenger utgjør henholdsvis kr 115.710,-
Honorar til styret var på kr 35.100,-. Regnskapskostnader inklusive mva utgjorde kr 13.460,-.
Revisjonskostnader inklusive mva utgjorde kr 18.125,-.
Andre administrasjonskostnader var på kr. 36.425,-.

Regnskapet er ført av Brede Lillesveen i Økoteam AS, og blir gjennomgått av revisjonsselskapet ABC revisjon AS i Tønsberg.

Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Merete Strandli i 2019.
24.02.2020

Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2018

Styret i 2018 har bestått av:
Styreformann tegneren Egil Nyhus
Styremedlem tegneren Øyvind Torsæter
Styremedlem tegneren Magnhild Windsnes

Varamedlemmer: Christian Bloom og Ella Okstad

Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Ved fordeling av fondets midler legges det vekt på kunstneriske kriterier. Det tillegges ikke betydning om søkeren er medlem av Tegnerforbundet.

Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend og støtte. Det har i løpet av året vært avholdt 3 styremøter og 2 stipendbehandlinger, samt elektronisk kommunikasjon. Det ble behandlet 176 søknader om stipend og støtte, samt søknad om driftsstøtte fra Tegnerforbundet og NUMER for 2018.
Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr 1.940.000,- i Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend i løpet av 2018.
Det ble utdelt 45 Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, 4 Reise/studiestipend og 4 Bolognastipend.

Driftsstøtten til Tegnerforbundet var på kr. 1.050.000,- og tidsskriftet «NUMER fikk driftsstøtte på kr. 650.000,-. Tilsammen har Tegnerforbundet og NUMER fått tilskudd på kr. 1.700.000,- i 2018.

Norsk Illustrasjonsfond og Tegnerforbundet fikk en ny søknadsportal i 2018 som vi delte utgiftene på. Det viste seg at det var veldig vanskelig for firmaet Dots å lage søknadsportalen slik Norsk Illustrasjonsfond ønsket det, og da vi brukte den nye portalen under stipendsøknaden i mai 2018 viste den seg å fungere dårlig, Dots trakk seg fra hele prosjektet. Styret bestemte at Modulo skulle sette opp portalen på nytt i WordPress og Filemaker. Dette fungerte fint høsten 2018, men det resulterte i en merkostnad på kr 25.000,-. Det ble og foretatt noen små endringer i teksten i paragraf 4 i Vedtektene for å unngå misforståelser, det ble godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturdepartementet.

Styret i Norsk illustrasjonsfond fortsetter å ha møte med Tegnerforbundet hvor styret kan ta opp ting som er viktige for illustratørene.
Fondet fikk overført kr. 3.852.256,- i bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2018 og regnskapet viser et underskudd på kr. 62.614,-. Renteinntekter utgjorde kr. 4.590,-.

Lønn til sekretær og feriepenger utgjør henholdsvis kr 105.000,- og kr 10.778,-. Honorar til styret kr 35.100,-. Regnskapskostnader inklusive mva utgjorde kr 27.081,-. Revisjonskostnader inklusive mva utgjorde kr 30.625,- i 2018.
Andre administrasjonskostnader var på kr. 72.893,-.

Regnskapet er ført av Arne Antonsen i Økoteam AS, og revideres av revisjons-selskapet ABC revisjon AS.

Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Merete Strandli i 2018.
07.02.2019

Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2017

Styret i 2017 har bestått av:

‍Styreformann tegneren Åshild Irgens
Styremedlem tegneren Egil Nyhus
Styremedlem tegneren Øyvind Torsæter
‍Varamedlemmer: Øivin Horvei og Christian Bloom.

Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Ved fordeling av fondets midler legges det vekt på kunstneriske kriterier. Det tillegges ikke betydning om søkeren er medlem av Tegnerforbundet.

Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend og støtte. Det har i løpet av året vært avholdt 2 styremøter og 2 stipendbehandlinger, samt elektronisk kommunikasjon. Det ble behandlet 191 søknader om stipend og støtte, samt søknad om driftsstøtte fra Tegnerforbundet og NUMER for 2018, og en søknad om støtte til utstillingen ”Årets illustrerte bøker 2017” i Tegnerforbundet. ‍

Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr 1.905.000,- i Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend i løpet av 2017. Det ble utdelt 39 Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, 5 Reise/studiestipend og 7 Bolognastipend.

Driftsstøtten til Tegnerforbundet var på kr. 1.030.000,- og tidsskriftet «NUMER fikk driftsstøtte på kr. 685.000,-. Tegnerforbundet fikk også tildelt kr. 15.000,- i støtte til utstillingen ”Årets illustrerte bøker 2017”.

Tilsammen har Tegnerforbundet og NUMER fått tilskudd på kr. 1.730.000,- i 2017.

Det ble besluttet av styret å lage en ny søknadsportal sammen med Tegnerforbundet. Norsk Illustrasjonsfond og Tegnerforbundet har delt på kostnadene med å lage en ny søknadsportal. Ved å lage en ny søknadsportal kan sekretæren i Norsk Illustrasjonsfond styre mesteparten av portalen selv uten å leie inn en ekstern dataleverandør for å gjøre endringer i søknadsportalen, noe som vil spare fondet for penger på sikt, men det vil tilføre sekretæren noe merarbeid. Den nye søknadsportalen skal lanseres tidlig vår 2018.

Styret i Norsk illustrasjonsfond ønsker å ha møter med Tegnerforbundet hvor styret kan ta opp ting som er viktige for illustratørene. Daglig leder Hilde Lunde er veldig positiv til å ha en dialog med styret i Norsk illustrasjonsfond.

Fondet fikk overført kr. 3.761.934,- i bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2017 og regnskapet viser et underskudd på kr. 253.909,-. Renter utgjør kr. 6.853,-. Underskuddet må sees på bakgrunn av at det ble delt ut kr 550.000,- mer i stipend i 2017 enn året før. Totalt ble det delt ut stipend og støtte og til Tegnerforbundet og NUMER på kr 3. 700.000,-, det er nesten like mye som vi har mottatt.

Lønn til sekretær og feriepenger, honorar til styret, regnskap, revisjon var på tilsammen kr. 223.069,- i 2017.

Andre administrasjonskostnader var på kr. 77.276,-. Denne summen er bl.a til vedlikehold av fondets maskin og søknadsportal, annonser for stipendsøknadene, kontorrekvisita, styremøter, generalforsamling. Det ble kjøpt inn en ny bærbar Mac til fondet kr 20.350,- inkl. mva. pga gammel treg stasjonær Mac.

Regnskapet er ført av Arne Antonsen i Økoteam AS, og revideres av revisjons- selskapet ABC revisjon AS.

Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Merete Strandli i 2017.

25.01.2018‍

Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2016

Styret i 2016 har bestått av:

Styreformann tegneren Bjørn Ousland
Styremedlem tegneren Jill Moursund
Styremedlem tegneren Åshild Irgens‍‍

Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Ved fordeling av fondets midler legges det vekt på kunstneriske kriterier. Det tillegges ikke betydning om søkeren er medlem av Tegnerforbundet.

Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend. Det har i løpet av året vært avholdt 2 styremøter og 2 stipendbehandlinger, samt elektronisk kommunikasjon. Det ble behandlet 191 søknader om stipend og støtte, pluss søknad om driftsstøtte fra Tegnerforbundet og NUMER.

Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr.1.271.000,- i Arbeidsstipend, Prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend i løpet av 2016.

Det ble utdelt 34 Arbeidsstipend/ Prosjektstøtte, 6 Reise/studiestipend og 6 Bolognastipend. Svein Nyhus ble tildelt Æresstipend på kr 100.000,-. Driftsstøtten til Tegnerforbundet lyder på kr. 980 000,- og tidsskriftet «NUMER har fått et bidrag på kr. 645 000,-. Tilsammen har Tegnerforbundet og Numer fått tilskudd til drift på kr. 1 625 000,-.

Fondet fikk overført kr. 3.691.812,- i bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2016 og regnskapet viser et overskudd på kr. 283.338,-. Renter utgjør kr. 692,-.

Lønn, honorar, revisjon, feriepenger tilsammen kr. 268.069,-.

Andre administrasjonskostnader kr. 26.858,-.

Vedtektene. Styret vedtok en endring av et ord i §2 i Vedtektene, fra billedkunst til illustrasjonskunst. Nå lyder første linje i §2 slik: Fondets mål er å støtte Norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Dette er godkjent av Kulturdepartementet 24.06.16 og Lotteri- og stiftelsestilsynet 30.11.16.

Regnskapet er ført av Arne Antonsen i Økoteam AS, og revideres av revisjons-selskapet ABC revisjon AS.

Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Strandli i 2016.

27.01.2016