Årsmelding

Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2017

Styret i 2017 har bestått av:

‍Styreformann tegneren Åshild Irgens
Styremedlem tegneren Egil Nyhus
Styremedlem tegneren Øyvind Torsæter
‍Varamedlemmer: Øivin Horvei og Christian Bloom.

Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Ved fordeling av fondets midler legges det vekt på kunstneriske kriterier. Det tillegges ikke betydning om søkeren er medlem av Tegnerforbundet.

Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend og støtte. Det har i løpet av året vært avholdt 2 styremøter og 2 stipendbehandlinger, samt elektronisk kommunikasjon. Det ble behandlet 191 søknader om stipend og støtte, samt søknad om driftsstøtte fra Tegnerforbundet og NUMER for 2018, og en søknad om støtte til utstillingen ”Årets illustrerte bøker 2017” i Tegnerforbundet. ‍

Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr 1.905.000,- i Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend i løpet av 2017. Det ble utdelt 39 Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, 5 Reise/studiestipend og 7 Bolognastipend.

Driftsstøtten til Tegnerforbundet var på kr. 1.030.000,- og tidsskriftet «NUMER fikk driftsstøtte på kr. 685.000,-. Tegnerforbundet fikk også tildelt kr. 15.000,- i støtte til utstillingen ”Årets illustrerte bøker 2017”.

Tilsammen har Tegnerforbundet og NUMER fått tilskudd på kr. 1.730.000,- i 2017.

Det ble besluttet av styret å lage en ny søknadsportal sammen med Tegnerforbundet. Norsk Illustrasjonsfond og Tegnerforbundet har delt på kostnadene med å lage en ny søknadsportal. Ved å lage en ny søknadsportal kan sekretæren i Norsk Illustrasjonsfond styre mesteparten av portalen selv uten å leie inn en ekstern dataleverandør for å gjøre endringer i søknadsportalen, noe som vil spare fondet for penger på sikt, men det vil tilføre sekretæren noe merarbeid. Den nye søknadsportalen skal lanseres tidlig vår 2018.

Styret i Norsk illustrasjonsfond ønsker å ha møter med Tegnerforbundet hvor styret kan ta opp ting som er viktige for illustratørene. Daglig leder Hilde Lunde er veldig positiv til å ha en dialog med styret i Norsk illustrasjonsfond.

Fondet fikk overført kr. 3.761.934,- i bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2017 og regnskapet viser et underskudd på kr. 253.909,-. Renter utgjør kr. 6.853,-. Underskuddet må sees på bakgrunn av at det ble delt ut kr 550.000,- mer i stipend i 2017 enn året før. Totalt ble det delt ut stipend og støtte og til Tegnerforbundet og NUMER på kr 3. 700.000,-, det er nesten like mye som vi har mottatt.

Lønn til sekretær og feriepenger, honorar til styret, regnskap, revisjon var på tilsammen kr. 223.069,- i 2017.

Andre administrasjonskostnader var på kr. 77.276,-. Denne summen er bl.a til vedlikehold av fondets maskin og søknadsportal, annonser for stipendsøknadene, kontorrekvisita, styremøter, generalforsamling. Det ble kjøpt inn en ny bærbar Mac til fondet kr 20.350,- inkl. mva. pga gammel treg stasjonær Mac.

Regnskapet er ført av Arne Antonsen i Økoteam AS, og revideres av revisjons- selskapet ABC revisjon AS.

Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Merete Strandli i 2017.

25.01.2018‍

Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2016

Styret i 2016 har bestått av:

Styreformann tegneren Bjørn Ousland
Styremedlem tegneren Jill Moursund
Styremedlem tegneren Åshild Irgens‍‍

Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Ved fordeling av fondets midler legges det vekt på kunstneriske kriterier. Det tillegges ikke betydning om søkeren er medlem av Tegnerforbundet.

Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend. Det har i løpet av året vært avholdt 2 styremøter og 2 stipendbehandlinger, samt elektronisk kommunikasjon. Det ble behandlet 191 søknader om stipend og støtte, pluss søknad om driftsstøtte fra Tegnerforbundet og NUMER.

Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr.1.271.000,- i Arbeidsstipend, Prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend i løpet av 2016.

Det ble utdelt 34 Arbeidsstipend/ Prosjektstøtte, 6 Reise/studiestipend og 6 Bolognastipend. Svein Nyhus ble tildelt Æresstipend på kr 100.000,-. Driftsstøtten til Tegnerforbundet lyder på kr. 980 000,- og tidsskriftet «NUMER har fått et bidrag på kr. 645 000,-. Tilsammen har Tegnerforbundet og Numer fått tilskudd til drift på kr. 1 625 000,-.

Fondet fikk overført kr. 3.691.812,- i bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2016 og regnskapet viser et overskudd på kr. 283.338,-. Renter utgjør kr. 692,-.

Lønn, honorar, revisjon, feriepenger tilsammen kr. 268.069,-.

Andre administrasjonskostnader kr. 26.858,-.

Vedtektene. Styret vedtok en endring av et ord i §2 i Vedtektene, fra billedkunst til illustrasjonskunst. Nå lyder første linje i §2 slik: Fondets mål er å støtte Norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Dette er godkjent av Kulturdepartementet 24.06.16 og Lotteri- og stiftelsestilsynet 30.11.16.

Regnskapet er ført av Arne Antonsen i Økoteam AS, og revideres av revisjons-selskapet ABC revisjon AS.

Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Strandli i 2016.

27.01.2016