Ærestipend

Norsk illustrasjonsfonds æresstipend deles ut til personer som har gjort en stor innsats for illustrasjonskunsten på det kunstfaglige eller politiske området, utadvendt eller innad i en organisasjon.

1991: Fredrik Matheson (1908-1999)

1992: Borghild Rud (1910–1999)

1993: Hans Gerhard Sørensen (1923–1999)

1994: Ørnulf Ranheimsæter (1919-2007)

1995: Olav Mosebekk 1910–2001)

1996: Fredrik Stabel (1914–2001)

1999: Oscar Reynert Olsen (født 1925)

1999: Hans Normann Dahl (født 1937)

2002: Ingrid Jangaard (født 1932) og Odd Ousland (1931-2015)

2003: Finn Graff (født 1938)

2008: Ingerlise Kongsgaard (født 1947)

2014: Bjørg Omholt (født 1941)

2016: Svein Nyhus (født 1962)