Praktisk informasjon

Du søker elektronisk ved å gå til Søknadsportalen.

Skulle du ønske å søke pr. post laster du ned søknadsskjema her. Legg ved arbeidsprøver fra bøker, blader etc. som viser faglig nivå eller du kan sende en søknad med DVD/minnepinne i posten.

Last ned søknadsskjema

VIKTIG INFORMASJON TIL DEG SOM SØKER

Les gjennom søknadskriteriene.

Ha alt av søknadsmateriale klart før du begynner selve registreringen. Det er ikke mulig å lagre søknaden underveis eller gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn. Norsk illustrasjonsfond kan heller ikke redigere søknaden etter at den er sendt inn.

Du vil motta en bekreftelse i søknadsportalen når søknaden er sendt inn. Det vil ikke bli sendt ut en egen bekreftelse på e-post.

TEKSTFELT

Alle tekstfelt i søknaden er obligatorisk. Du kan sette en strek der hvor du ikke har informasjon. ( etc. hjemmeside).‍

FILFORMAT BILDER OG CV

Bildene i søknaden må være i filformat jpg eller png, og under 2MB pr. stk.

CV´ en må være i filformat pdf, og under 2MB.

PDF: må ha endelsen .pdf

JPG: må ha endelsen .jpg

KONTAKT BRUKERSTØTTE

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema kontakt post@norskillustrasjonsfond.no Tlf: 920 10 413.

Sett av nok tid til registreringen og pass på at det som registreres er riktig.

Særlig viktig er det at e-postadressen er korrekt.

NB! Søknadsportalen stenges når fristen har gått ut, så husk å søke i god tid før midnatt den aktuelle datoen.

Informasjon om søkerkriteriene finner du under de ulike kategoriene i søknadsportalen.

Frister

Det er to søknadsperioder i året.

  1. På våren kan du søke Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Reise- og studiestipend: Søkerportalen for stipendbehandling er åpen fra 1. april, søknadsfristen er 15. mai. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. mai.
  2. På høsten kan du søke Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Bolognastipend: Søkerportalen for stipendbehandling høsten er åpen fra 1. september. Søknadsfristen er 15. oktober. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. oktober.

Vi anbefaler å bruke søkerportalen: www.norskillustrasjonsfond.no, men vi tar selvfølgelig i mot søknader sendt i posten eller levert inn til Tegnerforbundets galleri i Rådhusgaten 17, 0158 Oslo.

Søknader sendt i posten må være poststemplet senest samme dag som fristen går ut.

Svarslipp

Du som får tildelt stipend/støtte, får en link til en SVARSLIPP på din e-post adresse. Den laster du ned, fyller ut, og returnerer i posten til Norsk illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo. (Hvis du ikke har oppgitt e-post adresse, mottar du et brev med SVARSLIPP).

SVARSLIPPEN sendes til Norsk illustrasjonsfond innen 3 måneder, ellers bortfaller stipendet/støtten.

Rapportering

Du som får tildelt stipend eller støtte sender en mail (post@norskillustrasjonsfond.no) eller brev til Norsk Illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo, hvor du med noen få setninger beskriver hva stipendet er brukt til i løpet av året. Det er ett års frist på rapportering etter tildeling av stipend. Manglende rapportering kan føre til at en ikke blir vurdert ved neste stipendbehandling.

Skatt

Alle stipend og støtteordninger er skattepliktig inntekt, og skal innberettes og beskattes som næringsinntekt.

Student

Som student har du ikke anledning til å søke.

Spørsmål?

For spørsmål vedr. stipend og støtte, vennligst kontakt fondets sekretær Dana Merete Strandli,

E-post post@norskillustrasjonsfond.no eller mobil 920 10 413.