Søknadsportal

Du søker elektronisk ved å gå til Søknadsportalen.

Skulle du ønske å søke pr. post laster du ned søknadsskjema her. Legg ved arbeidsprøver fra bøker, blader etc. som viser faglig nivå eller du kan sende en søknad med DVD/minnepinne i posten.

Last ned søknadsskjema