Praktisk informasjon

Du søker elektronisk ved å gå til Søknadsportalen.

Skulle du ønske å søke pr. post laster du ned søknadsskjema her. Legg ved arbeidsprøver fra bøker, blader etc. som viser faglig nivå eller du kan sende en søknad med DVD/minnepinne i posten.

Last ned søknadsskjema

 

KONTAKT BRUKERSTØTTE

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema kontakt post@norskillustrasjonsfond.no Tlf: 920 10 413.

Sett av nok tid til registreringen og pass på at det som registreres er riktig.

Særlig viktig er det at e-postadressen er korrekt.

NB! Søknadsportalen stenges når fristen har gått ut, så husk å søke i god tid før midnatt den aktuelle datoen.

Informasjon om søkerkriteriene finner du under de ulike kategoriene i søknadsportalen.

Frister

Det er to søknadsperioder i året.

  1. På våren kan du søke Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Reise- og studiestipend: Søkerportalen for stipendbehandling er åpen fra 1. april, søknadsfristen er 15. mai. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. mai.
  2. På høsten kan du søke Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Bolognastipend: Søkerportalen for stipendbehandling høsten er åpen fra 1. september. Søknadsfristen er 15. oktober. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. oktober.

Vi anbefaler å bruke søkerportalen: www.norskillustrasjonsfond.no, men vi tar selvfølgelig i mot søknader sendt i posten eller levert inn til Tegnerforbundets galleri i Rådhusgaten 17, 0158 Oslo.

Søknader sendt i posten må være poststemplet senest samme dag som fristen går ut.

Svarslipp

Du som får tildelt stipend/støtte, får en link til en SVARSLIPP på din e-post adresse. Den laster du ned, fyller ut, og returnerer i posten til Norsk illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo. (Hvis du ikke har oppgitt e-post adresse, mottar du et brev med SVARSLIPP).

SVARSLIPPEN sendes til Norsk illustrasjonsfond innen 3 måneder, ellers bortfaller stipendet/støtten.

Rapportering

Du er pliktig til å sende inn rapport til Norsk Illustrasjonsfond innen et år etter at du mottok støtten. Send rapport på e-post til (post@norskillustrasjonsfond.no) eller brev til Norsk Illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo, hvor du med noen få setninger beskriver hva stipendet er brukt til i løpet av året. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere støtte er innlevert.
Norsk illustrasjonsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Logo fra Norsk illustrasjonsfond følger e-post til de som mottar stipend.
Prosjektstøttemidler som er tildelt et prosjekt, kan ikke overføres til bruk i annet prosjekt uten godkjenning fra styret i Norsk illustrasjonsfond.

Skatt

Alle stipend og støtteordninger innberettes som næringsinntekt og skal føres i næringsoppgaven. Utgiftene til prosjektet føres på korrekte poster på utgiftssiden. Mottaker er selv ansvarlig for å oppgi beløpet i næringsoppgaven, og beregne eventuelle skattemessige konsekvenser.

Student

Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, har du ikke anledning til å søke.
Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå

Søknadsbehandling og tildeling

Søknadene blir behandlet av Norsk illustrasjonsfonds styre som utgjør yrkesaktive illustratører valgt inn på årsmøtet i Tegnerforbundet. Ved innstillinger til stipend legges det vekt på illustrasjonsmessig aktivitet og kvalitet. Norsk illustrasjonsfonds stipendtildelinger blir offentliggjort på Norsk illustrasjonsfonds hjemmesider, vanligvis en til to uker etter at alle søkere har fått svar på e-post.
Medlemskap i organisasjon skal ikke tillegges vekt.

Utbetaling

Tildelt støtte utbetales normalt i nov-des (høst) og juni-juli (vår).

Spørsmål?

For spørsmål vedr. stipend og støtte, vennligst kontakt fondets sekretær Dana Merete Strandli,

E-post post@norskillustrasjonsfond.no eller mobil 920 10 413.