Stipendtyper

Som et tiltak for å begrense risiko for spredning av koronaviruset (covid-19) oppfordrer vi dere til å søke digitalt.

Det kan søkes om tre typer stipend:

1. Arbeids- og prosjektstøtte (søknad vår og høst)
2. Reise- og studiestipend (søknad vår)
3. Bolognastipend ‍(søknad høst)

1. Arbeidsstipend/Prosjektstøtte
kr. 10 000,- 30 000,- 50 000,- 70 000,-*

Arbeids- og prosjektstøttens formål er å styrke illustratørenes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter. Støtten kan og brukes til å videreutvikle seg selv som illustratør. Det kan være å jobbe med egne ideer, fordypning, teknisk assistanse (fotografering, printerutskrifter osv.). Det kan søkes om dekning av utstyr og materialer til utførelse av prosjektet.
Søknaden må være relatert til illustrasjon. Det er kun illustratører/tegnere som kan søke om arbeids- og prosjektstøtte, da på egne vegne, alene eller i fellesskap. Ved søknader til gruppeprosjekter skal én person stå som ansvarlig søker. Med mindre det angis at midlene skal utbetales etter en viss fordeling til deltakerne, utbetales tildelt arbeids- og prosjektstøtte i sin helhet til den som står som ansvarlig søker.
Send inn maks en søknad om arbeids- og prosjektstøtte. Under Praktisk informasjon finner du Søknadsportalen.

Søknaden skal inneholde:

1. CV må lastes opp i søknadsportalen og skal inneholde oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den kan ikke overstige en A4-side. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Legg ved 5 arbeider til prosjektet du søker på, skisser eller ferdige tegninger, samt 3 andre arbeider som viser faglig nivå. Det kan søkes om 10.000,-, 30.000,-, 50.000,- og 70.000,-* (*det er 2 års karantene på 70.000,-). Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen.

2. Kort tekst om prosjektet: Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du søker midler til. Informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Maks 500 ord. Styret ønsker ikke å få tilsendt manus eller regnskap. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.

3. Budsjett: Det er ikke nødvendig å sette opp budsjett.

4 Vedlegg: Vedleggene må være representative for illustratøren/tegneren og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, videovedlegg må begrenses til totalt 8 vedlegg per søknad. Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.

Dette stipendet kan søkes både vår og høst: Søknadsportalen på våren åpner 1 april og søknadsfristen er 15 mai (kl. 24.00). Søknadsportalen på høsten åpner 1 september og søknadsfristen er 15 oktober (kl. 24.00).

Som student har du ikke anledning til å søke.

 

Reise- og studiestipend kr. 35 000,-
Dette er et stipend som kan benyttes til reiser relatert til illustrasjon eller faglig utvikling. Det kan søkes om kr 35.000,-. Send inn maks en søknad om reise- og studiestipend. Praktisk informasjon finner du i Søknadsportalen.

1. CV må lastes opp i søknadsportalen og skal inneholde oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den kan ikke overstige en A4-side. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Legg ved 8 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Send inn maks en søknad om arbeids- og prosjektstøtte.

2. Kort tekst om reisen: Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du søker midler til. Informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Maks 300 ord. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.

3. Budsjett: Det er ikke nødvendig å sette opp budsjett.

4 Vedlegg: Vedleggene må være representative for illustratøren/tegneren og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, videovedlegg må begrenses til totalt 8 vedlegg per søknad. Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.

Dette stipendet kan bare søkes på våren: Søknadsportalen åpner 1. april og søknadsfristen er 15. mai (kl. 24.00).

Som student har du ikke anledning til å søke.

 

Bolognastipend kr. 15 000,-
Stipend for illustratører som ønsker å reise til den internasjonale barnebokmessen i Bologna i Italia eller tilsvarende messer. Send inn maks en søknad om Bolognastipend. Under Praktisk informasjon finner du Søknadsportalen.

1. CV må lastes opp i søknadsportalen og skal inneholde oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den kan ikke overstige en A4-side. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Legg ved 8 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen.

2. Du trenger ingen begrunnelse for å søke på Bolognastipend, men hvis du velger å søke til en annen messe, så skriver noen linjer om det.

3. Budsjett: Det er ikke nødvendig å sette opp budsjett.

4 Vedlegg: Vedleggene må være representative for illustratøren/tegneren og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, videovedlegg må begrenses til totalt 8 vedlegg per søknad. Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.

Dette stipendet kan bare søkes på høsten: Søknadsportalen åpner 1 september og søknadsfristen er 15 oktober (kl. 24.00).

Som student har du ikke anledning til å søke.