Stipendtyper

Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek.

Det kan søkes om tre typer stipend:

1. Arbeids- og prosjektstøtte (søknad vår og høst)
2. Reise- og studiestipend (søknad vår)
3. Bolognastipend ‍(søknad høst)

1. Arbeidsstipend/Prosjektstøtte
kr. 10 000,- 30 000,- 50 000,- 70 000,-*

Arbeids- og prosjektstøttens formål er å styrke illustratørenes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter. Støtten kan og brukes til å videreutvikle seg selv som illustratør. Det kan være å jobbe med egne ideer, fordypning, teknisk assistanse (fotografering, printerutskrifter osv.).
Det kan søkes om dekning av utstyr og materialer til utførelse av prosjektet.
Det er kun illustratører/tegnere som kan søke om arbeids- og prosjektstøtte, da på egne vegne, alene eller i fellesskap. Ved søknader til gruppeprosjekter skal én person stå som ansvarlig søker. Med mindre det angis at midlene skal utbetales etter en viss fordeling til deltakerne, utbetales tildelt arbeids- og prosjektstøtte i sin helhet til den som står som ansvarlig søker.
Send inn maks 1 søknad på 1 prosjekt til Arbeids- og prosjektstøtte.
Legg mest vekt på å vise det visuelle, søknadsteksten skal kort beskrive hva det handler om, maks 300 ord.
Søknaden må være relatert til illustrasjon.
Søknadsportalen finner du under Praktisk informasjon på websiden.

Søknaden skal inneholde:

1. CV: Inntil en A4 side. Siden lastes opp i søknadsportalen og skal inneholde oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.
2. Kort tekst om prosjektet: Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du søker midler til. Informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Maks 300 ord. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du «limer» den inn søknadsskjemaet.
Styret ønsker ikke å få tilsendt manus.
3. Vedlegg: Legg ved 3 ferdige tegninger til prosjektet du søker midler til, det er viktig å vise styret hva du har tenkt å gjøre. Legg også ved 5 tegninger fra nyere tid som viser faglig nivå.
Hvis søknaden gjelder materialstøtte, selvutvikling eller lignende, legger du ved 8 arbeider fra nyere tid.
Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.
4. Budsjett: Det er ikke nødvendig å sette opp budsjett.
*Det er 2 års karantene på 70.000,-. Eksempel: Har du fått tildelt kr 70.000 våren 2020, kan du ikke sende ny søknad til fondet før høsten 2022.
Dette stipendet kan søkes både vår og høst: Søknadsportalen på våren åpner 1. april og søknadsfristen er 15. mai (kl. 24.00). Søknadsportalen på høsten åpner 1. september og søknadsfristen er 15. oktober (kl. 24.00).
Dette er ikke et kunstnerstipend, søknader bør ha relevans til Bibliotekvederlaget.
Studenter kan ikke søke.
Søknadsportalen finner du under Praktisk informasjon på websiden.

 

Reise- og studiestipend kr. 35 000,-

kr 35.000,-
Dette er et stipend som kan benyttes til reiser relatert til illustrasjon eller faglig utvikling. Søknadsportalen finner du under Praktisk informasjon på websiden.
Send inn maks 1 søknad på 1 prosjekt til Reise- og studiestipend.
1. CV, inntil en A4 side. Siden lastes opp i søknadsportalen og skal inneholde oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.
2. Skriv en kort og konkret tekst om hva du søker midler til. Informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Maks 300 ord. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.
3.  Vedlegg: Legg ved 8 tegninger fra nyere tid.
Hvis du har et konkret prosjekt: Legg ved 3 ferdige tegninger til prosjektet du søker midler til, det er viktig å vise styret hva du har tenkt å gjøre. Legg også ved 5 tegninger fra nyere tid som viser faglig nivå.
Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.
4. Budsjett: Det er ikke nødvendig å sette opp budsjett.
Dette stipendet kan bare søkes på våren: Søknadsportalen åpner 1. april og søknadsfristen er 15. mai (kl. 24.00).
Dette er ikke et kunstnerstipend, søknader bør ha relevans til Bibliotekvederlaget.
Studenter kan ikke søke.
Søknadsportalen finner du under Praktisk informasjon på websiden.

 

Bolognastipend kr. 15 000,-

Stipend for illustratører som ønsker å reise til den internasjonale barnebokmessen i Bologna i Italia eller tilsvarende messer.
Send inn maks 1 søknad om Bolognastipend.
1. CV, inntil en A4 side. Siden lastes opp i søknadsportalen og skal inneholde oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.
2. Du trenger ingen begrunnelse (tekst) for å søke på Bolognastipend, men hvis du velger å søke til en annen messe, så skriver noen linjer om det.
3. Budsjett: Det er ikke nødvendig å sette opp budsjett.
4. Vedlegg: Legg ved 8 tegninger fra nyere tid.
Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.
Dette stipendet kan bare søkes på høsten: Søknadsportalen åpner 1. september og søknadsfristen er 15. oktober (kl. 24.00).
Dette er ikke et kunstnerstipend, søknader bør ha relevans til Bibliotekvederlaget.
Studenter kan ikke søke.
Søknadsportalen finner du under Praktisk informasjon på websiden.