Stipendtyper

Det kan søkes om tre typer stipend, Arbeids- og prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend‍.

Arbeidsstipend/Prosjektstøtte
kr. 10 000,- 30 000,- 50 000,- 70 000,-*

Dette er ment som midler du kan søke på til et prosjekt du skal i gang med, eller søke om midler for å videreutvikle deg selv som illustratør. Søknaden må være relatert til illustrasjon. Det kan være å jobbe med egne ideer, fordypning, teknisk assistanse (fotografering, printerutskrifter osv.). Det kan og brukes til utstyr som er relevant for utøveren. Søknaden skal begrunnes, maks 2000 tegn. Kort CV. Legg ved 6 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Det kan søkes om 10.000,-, 30.000,-, 50.000,- og 70.000,-*(*det er 2 års karantene på 70.000,-). Som student har du ikke anledning til å søke. Send inn maks en søknad om arbeids- og prosjektstøtte.

Dette stipendet kan søkes både vår og høst: Søknadsportalen på våren åpner 1 april og søknadsfristen er 15 mai. Søknadsportalen på høsten åpner 1 september og søknadsfristen er 15 oktober.

Reise- og studiestipend kr. 35 000,-

Dette er et stipend som kan benyttes til reiser relatert til illustrasjon eller faglig utvikling. Fondet ønsker en kort beskrivelse for bruk av pengene, maks 2000 tegn. Kort CV. Legg ved 6 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Dette stipendet kan ikke søkes før det har gått 2 år fra forrige gang du mottok reise- og studiestipend. Som student har du ikke anledning til å søke.  Send inn maks en søknad om reise- og studiestipend.

Dette stipendet kan bare søkes på våren: Søknadsportalen åpner 1 april og søknadsfristen er 15 mai.

Bolognastipend kr. 15 000,-

Stipend for illustratører som ønsker å reise til den internasjonale barnebokmessen i Bologna i Italia. Kort CV. Legg ved 6 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Det trengs ingen skriftlig begrunnelse. Som student har du ikke anledning til å søke. Send inn maks en søknad om Bolognastipend.

Det går og an å søke om å dra til lignende messer.

Dette stipendet kan bare søkes på høsten: Søknadsportalen åpner 1 september og søknadsfristen er 15 oktober.