Styret

Fondsmidlene blir forvaltet av et styre på tre medlemmer som velges for tre år av gangen på Tegnerforbundets årsmøte.

Styremedlemmer og vara i Norsk Illustrasjonsfond fra 2000 – 2021

2021

Styret

 • Eivind Gulliksen, styreleder
 • Akin Duzakin
 • Inga H. Sætre

Vara

 • Ella Okstad
 • Hilde Hodnefjeld

2020

Styret

 • Eivind Gulliksen, styreleder
 • Magnhild Winsnes
 • Akin Duzakin

Vara

 • Christian Bloom
 • Ella Okstad

2019

Styret

 • Øyvind Torseter
 • Eivind Gulliksen
 • Magnhild Winsnes

Vara

 • Christian Bloom
 • Ella Okstad

2018

Styret

 • Egil Nyhus
 • Øyvind Torseter
 • Magnhild Winsnes

Vara

 • Christian Bloom
 • Ella Okstad

2017

Styret

 • Åshild Irgens
 • Egil Nyhus
 • Øyvind Torseter

Vara

 • ‍Øivin Horvei
 • ‍Christian Bloom

2016

Styret

 • Bjørn Ousland
 • Jill Moursund
 • Åshild Irgens

Vara

 • ‍Stine Belden Røed
 • ‍Egil Nyhus
 • ‍Øivin Horvei

2015

Styret

 • Bjørn Ousland
 • Jill Moursund
 • Åshild Irgens

Vara

 • ‍Stine Belden Røed
 • ‍Egil Nyhus
 • ‍Øivin Horvei

2014

Styret

 • ‍Bjørn Ousland
 • ‍Jill Moursund
 • ‍Åshild Irgens

Vara

 • ‍Ragnar Aalbu
 • ‍Stine Belden Røed
 • ‍Egil Nyhus

2013

Styret

 • ‍Justyna Nyka
 • ‍Marvin Halleraker
 • ‍Bjørn Ousland

Vara

 • ‍Ragnar Aalbu
 • ‍Rune Andersson
 • ‍Jill Moursund

2012

Styret

 • ‍Ragnar Aalbu
 • ‍Marvin Halleraker
 • ‍Justyna Nyka

Vara

 • Rune J. Andersson‍
 • ‍Espen Grøgaard

2011

Styret

 • Ragnar Aalbu
 • ‍Marvin Halleraker
 • ‍Justyna Nyka

Vara

 • ‍Rune J. Andersson
 • ‍Espen Grøgaard

2010

Styret

 • Siri Dokken
 • ‍Ragnar Aalbu
 • ‍Marvin Halleraker

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2009

Styret

 • Lars Fiske
 • ‍Siri Dokken
 • ‍Ragnar Aalbu

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2008

Styret

 • Lars Fiske
 • ‍Siri Dokken
 • ‍Ragnar Aalbu

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2007

Styret

 • Lars Fiske
 • ‍Bo Gaustad
 • ‍Siri Dokken

Vara

 • Espen Grøgaard‍
 • ‍Rune J. Andersson

2006

Styret

 • Lars Fiske
 • Bo Gaustad
 • Trond Bredesen

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2005

Styret

 • Lars Fiske
 • Bo Gaustad
 • Trond Bredesen

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2004

Styret

 • Steffen Kverneland
 • Bo Gaustad
 • Trond Bredesen

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2003

Styret

 • ‍Steffen Kverneland
 • ‍Bo Gaustad
 • ‍Trond Bredesen

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2002

Styret

 • Steffen Kverneland
 • Sissel Gjersum
 • Trond Bredesen

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2001

Styret

 • ‍Steffen Kverneland
 • ‍Sissel Gjersum
 • ‍Trond Bredesen

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson

2000

Styret

 • Steffen Kverneland
 • Finn Graff
 • Sissel Gjersum

Vara

 • ‍Espen Grøgaard
 • ‍Rune J. Andersson