Om oss

Formål

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst. Stipendene tildeles illustratører og enkeltutøvere, Tegnerforbundet og foreningens tidsskrift NUMER og relevante arrangementer.

Bakgrunn

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene. Norsk Illustrasjonsfond forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Initiativet ble tatt av tegneren Randi Monsen som da var leder av Tegnerforbundet.

Sekretær er Dana M. Strandli (2013-). Bjørg Omholt var sekretær fra 1989-2013.