Om oss

Formål

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjon.
Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek.
Midlene skal brukes til stipend og støtte til norske illustratører, tegnere, Tegnerforbundet, foreningens tidsskrift NUMER og relevante arrangementer.
Dette er ikke et kunstnerstipend, søknader bør ha relevans til Bibliotekvederlaget.