Rapportering

Rapportering

Du er pliktig til å sende inn rapport til Norsk Illustrasjonsfond innen et år etter at du mottok støtten. Send rapport på e-post til (post@norskillustrasjonsfond.no) eller brev til Norsk Illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo, hvor du med noen få setninger beskriver hva stipendet er brukt til i løpet av året. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere støtte er innlevert.
Norsk illustrasjonsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Logo fra Norsk illustrasjonsfond følger e-post til de som mottar stipend.
Prosjektstøttemidler som er tildelt et prosjekt, kan ikke overføres til bruk i annet prosjekt uten godkjenning fra styret i Norsk illustrasjonsfond.