Slik søker du

Slik søker du

Viktig informasjon til deg som søker
Les gjennom søknadskriteriene.
Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek.
Send inn maks 1 søknad på 1 prosjekt.
Legg mest vekt på å vise det visuelle, ikke for mye tekst, vis hva det handler om med maks 300 ord.
Ha alt av søknadsmateriale klart før du begynner selve registreringen. Det er ikke mulig å lagre søknaden underveis eller gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn. Norsk illustrasjonsfond kan heller ikke redigere søknaden etter at den er sendt inn.
Du vil motta en bekreftelse i søknadsportalen når søknaden er sendt inn. Det vil ikke bli sendt ut en egen bekreftelse på e-post.
Tekstfelt
Alle tekstfelt i søknaden er obligatorisk. Du kan sette en strek der hvor du ikke har informasjon. ( etc. hjemmeside).
Filformat bilder og CV
Bildene i søknaden må være i filformat jpg eller png, og under 2MB pr. stk.
CV´ en må være i filformat pdf, og under 2MB.
PDF: må ha endelsen .pdf
JPG: må ha endelsen .jpg
Søknaden skal inneholde:
1. CV
CV, inntil en A4 side. Siden lastes opp i søknadsportalen og skal inneholde oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Lagres i filformater som PDF, Word, jpg eller videoformat.
2. Arbeidsprøver/vedlegg 8 stk.
Det er fordelaktig å legge ved eksempler på tegninger fra prosjektet det søkes midler til, se nærmere spesifikasjon under hvert stipend. Det kan være illustrasjoner, tegninger eller animasjoner.
Til Arbeids- og prosjektstøtte, legg ved 3 ferdige tegninger til prosjektet du søker midler til, det er viktig å vise styret hva du har tenkt å gjøre. Legg også ved 5 tegninger fra nyere tid som viser faglig nivå.
Hvis søknaden gjelder materialstøtte, selvutvikling, Reise- og studiestipend eller Bolognastipend, legger du ved 8 tegninger fra nyere tid.
Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.
3. Kort tekst om prosjektet 
Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du søker midler til. Informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet.
Maks 300 ord.
Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.
OBS! Bolognastipend, her trenger vi ikke begrunnelse for søknad til bokmessen.
4. Manus og budsjett
Det er ikke nødvendig å sende manus eller sette opp budsjett.
5. Beløp det kan søkes om
Arbeids- og prosjektstøtte 10.000,-, 30.000,-, 50.000,- og 70.000,-* (*Det er 2 års karantene på 70.000,-. Eksempel: Har du fått tildelt kr 70.000 våren 2020, kan du ikke sende ny søknad til fondet før høsten 2022).
Reise- og studiestipend kr 35.000,-
Bolognastipend kr 15.000,-
Dette er ikke et kunstnerstipend, søknader bør ha relevans til Bibliotekvederlaget.
Studenter kan ikke søke.