Slik søker du

Slik søker du

VIKTIG INFORMASJON TIL DEG SOM SØKER

Les gjennom søknadskriteriene.

Ha alt av søknadsmateriale klart før du begynner selve registreringen. Det er ikke mulig å lagre søknaden underveis eller gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn. Norsk illustrasjonsfond kan heller ikke redigere søknaden etter at den er sendt inn.

Du vil motta en bekreftelse i søknadsportalen når søknaden er sendt inn. Det vil ikke bli sendt ut en egen bekreftelse på e-post.

TEKSTFELT

Alle tekstfelt i søknaden er obligatorisk. Du kan sette en strek der hvor du ikke har informasjon. ( etc. hjemmeside).‍

FILFORMAT BILDER OG CV

Bildene i søknaden må være i filformat jpg eller png, og under 2MB pr. stk.

CV´ en må være i filformat pdf, og under 2MB.

PDF: må ha endelsen .pdf

JPG: må ha endelsen .jpg

Søknaden skal inneholde:

1. CV

– Maks en A4 side.
– Relevant utdanning og arbeidserfaring.
– Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste prosjektene kommer øverst.
– Lagres i filformater som PDF, Word, jpg eller videoformat.

2. Arbeidsprøver/vedlegg 6 stk.

– Det er fordelaktig å legge ved eksempler på arbeider fra prosjektet det søkes midler til. Det kan være, skisser, illustrasjoner, tegninger eller animasjoner.
– Vedleggene må vise faglig nivå og være representative for illustratøren/tegneren/animatøren, og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider.
– Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer.

3. Kort tekst om prosjektet

– Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du søker midler til.
– Maks 400 ord.
– Vi anbefaler at du arbeider med og lagrer teksten lokalt på din maskin, og ikke skriver den direkte inn i søknadsskjemaet, da automatisk lagring ikke foreligger i søknadsportalen.
– Bolognastipend, her trenger vi ikke begrunnelse for besøk til bokmessen.

4. Manus og budsjett

– Styret ønsker ikke å få tilsendt manus eller budsjett for prosjektet.

5. Beløp det kan søkes om

Det kan søkes om 10.000,-, 30.000,-, 50.000,- og 70.000,-* (* det er 2 års karantene på 70.000,-).