Søknadsportalen åpner 1. april og stenger 15. mai 2021.
Du kan søke Arbeids- og prosjektstøtte og Reise- og studiestipend.

Gå til Søknadsportalen.