Søknadsportalen åpner 1. september og stenger 15. oktober 2024.
Du kan søke Arbeids- og prosjektstøtte samt Reise- og studiestipend.

Gå til Søknadsportalen.