Søknadsportalen åpner 1. september og stenger 15. oktober 2022.
Du kan søke Arbeids- og prosjektstøtte og Bolognastipend.

Gå til Søknadsportalen.