Om Norsk Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene, og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget.

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst.

Fondets midler forvaltes av et styre på tre medlemmer som velges av Tegnerforbundets årsmøte for tre år av gangen.

Du søker elektronisk ved å klikke på den store blå knappen nedenfor.

Skulle du ønske å søke pr. post laster du ned søknadsskjema her. Legg ved arbeidsprøver fra bøker eller blader som viser faglig nivå.

For spørsmål vedr. stipend og støtte, vennligst kontakt fondets sekretær Dana Merete Strandli, epost post@norskillustrasjonsfond.no eller mobil 920 10 413.

Søknaden kan sendes med post til:

Norsk Illustrasjonsfond
Tegnerforbundet
Rådhusgata 17
0158 Oslo

Praktisk informasjon:

Stipend og støtte våren 2017

Søkerportalen for stipendbehandling våren 2017 er åpen fra 1. april, søknadsfristen er 15. mai. Vi anbefaler å bruke søkerportalen: www.norskillustrasjonsfond.no, men vi tar selvfølgelig imot søknader sendt i posten eller levert inn til Tegnerforbundets galleri i Rådhusgaten 17, 0158 Oslo. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. mai 2017.

Stipend og støtte høsten 2017

Søkerportalen for stipendbehandling høsten 2017 er åpen fra 1. september. Søknadsfristen er 15. oktober. Vi anbefaler å bruke søkerportalen: www.norskillustrasjonsfond.no, men vi tar selvfølgelig i mot søknader sendt i posten eller levert inn til Tegnerforbundets galleri i Rådhusgaten 17, 0158 Oslo. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. oktober 2017.

Du som får stipend/støtte

Du som får tildelt stipend/støtte, får en link til en SVARSLIPP på din e-post adresse. Den laster du ned, fyller ut, og returnerer i posten til Norsk illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo. (Hvis du ikke har oppgitt e-post adresse, mottar du et brev med SVARSLIPP). SVARSLIPPEN sendes til Norsk illustrasjonsfond innen 3 måneder, ellers bortfaller stipendet/støtten.

Rapportering

Du som får tildelt stipend eller støtte sender en mail (post@norskillustrasjonsfond.no) eller brev til Norsk Illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo, hvor du med noen få setninger beskriver hva stipendet er brukt til i løpet av året. Det er et års frist på rapportering etter tildeling av stipend. Manglende rapportering kan føre til at en ikke blir vurdert ved neste stipendbehandling.

Alle stipend og støtteordninger skal innberettes og beskattes som næringsinntekt.