Søknadsportalen åpner 1. april og stenger 15. mai 2024.
Du kan søke Arbeids- og prosjektstøtte samt Reise- og studiestipend.

Gå til Søknadsportalen.