Reise- og studiestipend utgår våren 2020 pga. koronapandemien.
Midlene overføres til Arbeids- og prosjektstøtte våren 2020.

Gå til Søknadsportalen.