Søknadsportalen åpner 1. september og stenger 15. oktober 2023.
Du kan søke Arbeids- og prosjektstøtte og Bologna-stipend.

Gå til Søknadsportalen.